PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY z dnia 20 maja 2012r.
10 OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MONODRAMU WSPÓŁCZESNEGO
Jury 10 Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie
w składzie:
• Joanna Szczepkowska - Aktorka, Przewodnicząca Jury
• Piotr Ratajczak - Reżyser
• Bartłomiej Miernik - Dziennikarz
• Paweł Gawroński - Przedstawiciel Publiczności
• Adam Sajnuk - Dyrektor Artystyczny Przeglądu

Jury po obejrzeniu w dniach 15, 16, 17, 18 i 20 maja 2012 r. 11 przedstawień konkursowych oraz po burzliwych obradach ustaliło werdykt
i przyznało trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.
Nagrody Grand Prix exequo:
• dla Macieja Adamczyka za rolę w spektaklu „Zapis automatyczny" Teatru Porywacze Ciał z Poznania w wysokości 3500zł
• dla Joanny Gonschorek za rolę w spektaklu „Świństwo" Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy w wysokości 3500zł
Trzecią nagrodę:
• dla Marcina Sitka za osobowość sceniczną w spektaklu „ Król dopalaczy"
w wysokości 2000zł
Dwa wyróżnienia:
• dla Wojciecha Tremiszewskiego za zmierzenie się z polską rzeczywistością
w tekście „ Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej"
w wysokości 500zł
• dla Sławomira Maciejewskiego za współczesną interpretację klasycznego tekstu spektaklu „ Cosi, gdziesi, kajsi, ktosi" Teatru im. Horzycy z Torunia
w wysokości 500zł

Joanna Szczepkowska

Piotr Ratajczak

Bartłomiej Miernik

Paweł Gawroński

Adam Sajnuk

Warszawa, dnia 20 maja 2012 r.